telleren

SE MER

Verdiskaping - sunburst-figur
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Vekst Siste 5 År (Mill. Kr) - 2019
telleren Nord-Norge SE MER
Verdiskaping - sunburst-figur vekst siste 5 år (mill. kr) - 2019
Vekst siste 5 år (mill. kr)