telleren

SE MER

Boligbygging - Fylker
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Desember 2020
telleren Nord-Norge SE MER
Boligbygging - Fylker desember 2020 SISTE ENDRING
Under Arbeid siste mnd
3 389
-7,73% år
telleren Nord-Norge SE MER
Boligbygging - Fylker desember 2020
Under Arbeid siste mnd