telleren

SE MER

Boligbygging - Fylker
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Februar 2021
telleren Nord-Norge SE MER
Boligbygging - Fylker februar 2021 SISTE ENDRING
Under Arbeid siste mnd
3 135
-14,2% år
telleren Nord-Norge SE MER
Boligbygging - Fylker februar 2021
Under Arbeid siste mnd