telleren

SE MER

Boligbygging - Fylker
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Mars 2021
telleren Nord-Norge SE MER
Boligbygging - Fylker mars 2021 SISTE ENDRING
Fullførte siste 12 mnd
2 154
-18,53% år
telleren Nord-Norge SE MER
Boligbygging - Fylker mars 2021
Fullførte siste 12 mnd