telleren

SE MER

Boligbygging - Fylker
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Juni 2020
telleren Nord-Norge SE MER
Boligbygging - Fylker juni 2020 SISTE ENDRING
Fullførte siste 12 mnd
2 435
-1,66% år
telleren Nord-Norge SE MER
Boligbygging - Fylker juni 2020
Fullførte siste 12 mnd