telleren

SE MER

Eksport hittil i år
Region: Nord-Norge
Oppdatert: August 2021
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år august 2021 SISTE ENDRING
Varer i alt mill. kr
36 134
19,19% år
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år august 2021
Varer i alt mill. kr