telleren

SE MER

Eksport hittil i år
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Juli 2020
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år juli 2020 SISTE ENDRING
Varer i alt mill. kr
27 063
-2,83% år
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år juli 2020
Varer i alt mill. kr