telleren

SE MER

Eksport hittil i år
Region: Nord-Norge
Oppdatert: November 2020
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år november 2020 SISTE ENDRING
Varer i alt mill. kr
43 358
-6,28% år
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år november 2020
Varer i alt mill. kr