telleren

SE MER

Eksport hittil i år
Region: Nord-Norge
Oppdatert: September 2020
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år september 2020 SISTE ENDRING
Varer i alt mill. kr
34 634
-4,87% år
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år september 2020
Varer i alt mill. kr