telleren

SE MER

Eksport hittil i år
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Januar 2021
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år januar 2021 SISTE ENDRING
Varer i alt mill. kr
3 775
-10,86% år
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år januar 2021
Varer i alt mill. kr