telleren

SE MER

Eksport hittil i år
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Juni 2021
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år juni 2021 SISTE ENDRING
Varer i alt mill. kr
26 490
11,85% år
telleren Nord-Norge SE MER
Eksport hittil i år juni 2021
Varer i alt mill. kr