telleren

SE MER

BarometerX livskvalitet
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Livstilfredshet - 2022
telleren Nord-Norge SE MER
BarometerX livskvalitet livstilfredshet - 2022
Livstilfredshet