telleren

SE MER

BarometerX kompetansehevende tiltak
Region: Nord-Norge
Oppdatert: 2021
telleren Nord-Norge SE MER
BarometerX kompetansehevende tiltak 2021
Holdninger til kompetansehevende tiltak