telleren

SE MER

BarometerX evaluering tjenester/tiltak
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Utdanningsmuligheter - 2021
telleren Nord-Norge SE MER
BarometerX evaluering tjenester/tiltak utdanningsmuligheter - 2021
Utdanningsmuligheter
Utdanningsmuligheter
Sentralitetsnivå
Fornøyd
Viktig
Nivå 3 (mest sentral) 84.7% +0.1 91.3% -1.3
Nivå 4 55.6% +8.9 80.0% -11.2
Nivå 5 29.9% +2.9 86.5% -3.6
Nivå 6 (minst sentral) 42.2% +2.2 91.8% +1.7
Totalt 56.5% +3.8 87.1% -4.1
Andel fornøyde, og andel som mener dette er viktig, gruppert etter sentralitetsnivået til kommunen hvor respondentene bor og endringen i forhold til året før.