telleren

SE MER

B2020x evaluering tjenester/tiltak
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Utdanningsmuligheter - 2020
telleren Nord-Norge SE MER
B2020x evaluering tjenester/tiltak utdanningsmuligheter - 2020
Utdanningsmuligheter
Utdanningsmuligheter
Sentralitetsnivå Fornøyd Viktig
Nivå 3 (mest sentral) 84.6% 92.6%
Nivå 4 46.7% 91.2%
Nivå 5 27.0% 90.1%
Nivå 6 (minst sentral) 40.5% 90.0%
Totalt 52.8% 91.2%
Tabellen viser andel fornøyde, og andel som mener dette er viktig, gruppert etter sentralitetsnivået til kommunen hvor respondentene bor.