telleren

SE MER

B2020x evaluering tjenester/tiltak
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Tilrettelegging For Fritidsaktiviteter - 2020
telleren Nord-Norge SE MER
B2020x evaluering tjenester/tiltak tilrettelegging for fritidsaktiviteter - 2020
Tilrettelegging for fritidsaktiviteter
Tilrettelegging for fritidsaktiviteter
Sentralitetsnivå Fornøyd Viktig
Nivå 3 (mest sentral) 68.9% 89.9%
Nivå 4 58.6% 93.4%
Nivå 5 42.4% 87.4%
Nivå 6 (minst sentral) 50.2% 95.2%
Totalt 56.6% 91.4%
Tabellen viser andel fornøyde, og andel som mener dette er viktig, gruppert etter sentralitetsnivået til kommunen hvor respondentene bor.