telleren

SE MER

B2020x evaluering tjenester/tiltak
Region: Nord-Norge
Oppdatert: Tilrettelegging Bærekraftig Ind./Arb. - 2020
telleren Nord-Norge SE MER
B2020x evaluering tjenester/tiltak tilrettelegging bærekraftig ind./arb. - 2020
Tilrettelegging bærekraftig ind./arb.
Tilrettelegging for bærekraftig industri og arbeidsplasser
Sentralitetsnivå Fornøyd Viktig
Nivå 3 (mest sentral) 33.0% 91.3%
Nivå 4 33.6% 93.5%
Nivå 5 31.4% 91.0%
Nivå 6 (minst sentral) 36.0% 94.9%
Totalt 33.4% 92.6%
Tabellen viser andel fornøyde, og andel som mener dette er viktig, gruppert etter sentralitetsnivået til kommunen hvor respondentene bor.