telleren Nord-Norge SE MER
Sjømat - Torsk - Landinger november 2021
fylkesfordeling