telleren Nord-Norge SE MER
Sjømat - Torsk - Landinger august 2020
fylkesfordeling