telleren Nord-Norge SE MER
Sjømat - Torsk - Landinger mars 2021
fylkesfordeling