telleren Nord-Norge SE MER
Verdiskaping per sysselsatt indeks (nominell) - 2018
Indeks (nominell)