telleren Nord-Norge SE MER
Verdiskaping mill nok (nominell) - 2018
MILL NOK (nominell)