telleren Nord-Norge SE MER
Befolkningsframskriving - unge 2040 SISTE ENDRING
Grunnskolealder 6-15 år
53 764
0,21% forventet
Ungdom 16-18 år
16 262
-1,99% forventet
Unge voksne 19-23 år
26 865
-10,66% forventet