telleren Troms og Finnmark SE MER
Airbnb - Sammendrag september 2021 SISTE ENDRING
Reserverte romdøgn
19 732
24,2% år
Tilgjengelige romdøgn
79 523
-6,35% år
Belegg rom
24,81%
6,1 pp år