telleren Troms og Finnmark SE MER
Airbnb - Sammendrag juni 2021 SISTE ENDRING
Reserverte romdøgn
15 706
-15,16% år
Tilgjengelige romdøgn
82 763
-16,52% år
Belegg rom
18,98%
0,31 pp år