telleren Nord-Norge SE MER
Airbnb - Sammendrag juni 2021 SISTE ENDRING
Reserverte romdøgn
43 916
-1,38% år
Tilgjengelige romdøgn
185 765
-7,49% år
Belegg rom
23,64%
1,46 pp år