telleren Nord-Norge SE MER
Airbnb - Sammendrag september 2021 SISTE ENDRING
Reserverte romdøgn
43 148
29,19% år
Tilgjengelige romdøgn
175 959
-1,97% år
Belegg rom
24,52%
5,91 pp år